మీకు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలున్నా వాటన్నిటికీ సర్వరోగ నివారిణి ఆయుర్వేదంలో ఒకటి ఉంది. దీనిని మీరే స్వయంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. కావల్సినవి: * 250 గ్రాముల మెంతులు * 100 గ్రాముల వాము * 50 గ్రాముల నల్ల జిలకర తయారీ విధానం: ముందుగా 3 పదార్థాలను రాళ్లు, మట్టి వంటివి లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. వేరు వేరుగా పెనం పైన వేసి కొద్దిగా వేడి చేయాలి. మెంతులు, వాము, నల్ల జిలకర కలిపి పొడిగా చేసుకోవాలి. గాలి పోయే వీలులేని సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి.