Somavaram Vratha Mahatyam (1963)
Banner:
Director: